Make your own free website on Tripod.com
TARIKH
MENU
LAMAN UTAMA
PERUTUSAN GURU BESAR
SEJARAH SEKOLAH
MATLAMAT SEKOLAH
PENTADBIRAN SEKOLAH
MAKLUMAT STAF
PENCAPAIAN AKADEMIK
AKTIVITI KURIKULUM
RIMUP
Jawatankuasa
Aktiviti 2006

MATLAMAT SEKOLAH

VISI SEKOLAH

 •   Sekolah berupaya mencapai keterbilangan dalam bidang akademik, rohani dan jasmani.

MISI SEKOLAH

 •   Memperkasakan proses pembelajaran yang berkesan dan berkualiti kepada semua pelajar.
 •   Mengoptimumkan penggunaan kemudahan pendidikan yang ada secara efektif kepada semua pelajar.
 •   Mewujudkan iklim pendidikan yang progresif dan dinamik bagi memantapkan jasmani, emosi, rohani
    dan intelek kepada semua pelajar.

WAWASAN SEKOLAH

 •   Untuk menjadikan Sekolah Kebangsaan Sok, sekolah yang cemerlang, terbilang dan gemilang dari
    aspek akademik, pengurusan dan ko-kurikulum.
 •   Untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
 •   Untuk melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, bertanggungjawab dan
    berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.
SEKOLAH KEBANGSAAN SOK,
D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH KECIL DARO,
96200 DARO.
Email:  sksokmatu@yahoo.com.my