Make your own free website on Tripod.com
TARIKH
MENU
LAMAN UTAMA
PERUTUSAN GURU BESAR
SEJARAH SEKOLAH
MATLAMAT SEKOLAH
PENTADBIRAN SEKOLAH
MAKLUMAT STAF
PENCAPAIAN AKADEMIK
AKTIVITI KURIKULUM
RIMUP
Jawatankuasa
Aktiviti 2006

RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN
(RIMUP)

KONSEP

 •   RIMUP ialah satu program yang menggalakkan penglibatan masyarakat setempat, para guru dan
    kerjasama murid-murid dalam kegiatan-kegiatan khas serta penggunaan bersama kemudahan,
    peralatan, penggemblengan tenaga dan kepakaran.

MATLAMAT

 •   Matlamat Rimup adalah untuk melahirkan generasi Malaysia yang berilmu pengetahuan, memiliki jiwa
    dan peribadi yang unggul, bersemangat muhibah dan mapu menghadapi cabaran secara kolektif dan
    bersepadu.

OBJEKTIF RANCANGAN


RIMUP menggariskan empat objektif utama iaitu:
 •   Menggalakkan penyertaan masyarakat setempat, para guru dan muird serta warga sekolah dari
    peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama.
 •   Mewujudkan sikap kerjasama, tolong-menolong dan mewujudkan suasana muhibah secara sedar
    dan terancang.
 •   Melahirkan persefahaman dan toleransi antara muird pelbagai kaum di sekolah.
 •   Berkongsi kemudahan, peralatan, tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan-kegiatan khas
    secara bersam-sama.
SEKOLAH KEBANGSAAN SOK,
D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH KECIL DARO,
96200 DARO.
Email:  sksokmatu@yahoo.com.my